top of page
stow_nowe.png

Stowarzyszenie Music Everywhere, tworzone głównie przez członków Chóru Music Everywhere, stanowi platformę wymiany myśli i inicjatyw, a także dzielenia się doświadczeniem podczas wspólnej pracy. Z pasji i zamiłowania

do śpiewu, muzyki i rozrywki stworzyliśmy strukturę umożliwiająca formalną realizację różnorodnych projektów kulturalnych.

CELE STOWARZYSZENIA

 1. kształtowanie, upowszechnianie i podnoszenie poziomu kultury muzycznej w społeczeństwie,

 2. popularyzacja muzyki,

 3. promowanie twórczości polskich kompozytorów,

 4. promowanie wykonawców muzyki,

 5. promowanie wiedzy o muzyce i rozbudzanie zamiłowania do muzyki,

 6. działanie na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego i popularyzacji kultury muzycznej w społeczeństwie,

 7. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów
  i współpracy pomiędzy społeczeństwami poprzez promowanie polskich osiągnięć w zakresie muzyki i kultury.

 

REALIZACJA CELÓW POPRZEZ:

 1. organizowanie imprez i przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i naukowych w kraju i za granicą,

 2. organizowanie koncertów, warsztatów, festiwali, konkursów, przeglądów i zjazdów muzycznych,

 3. fundowanie nagród i stypendiów dla wybitnych muzyków i zespołów muzycznych,

 4. finansowanie udziału zespołów muzycznych w koncertach, warsztatach, festiwalach, konkursach, przeglądach i zjazdach,

 5. finansowanie bieżącej działalności zespołów muzycznych,

 6. działalność propagatorską, informacyjną, wydawniczą, edukacyjną zakresie muzyki,

 7. wspieranie działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Stowarzyszenia,

 8. uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych, wychowawczych, w szczególności w zakresie edukacji kulturalnej i muzycznej,

 9. współpracę z organami władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami zagranicznymi.

ZARZĄD

Magdalena Konarska - Prezes

Anna Brakoniecka - Vce Prezes

Mateusz Gołębiewski - Skarbnik

Maria Nowaczyk-Szymańska - Członek

Marta Majchrowicz - Członek

Tomasz Skarżyński - Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Leszek Puczydłowski - Przewodniczący

Bartek Niemkiewicz - Członek

Daria Krzystanek - Członek

​D

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Członkowie Stowarzyszenia wpłacają statutowe składki członkowskie na konto:

10 1140 2004 0000 3502 8080 9215

z tyułem: Składka członkowska

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Music Everywhere

ul. Heweliusza 11/811

80-890 Gdańsk

NIP: 5833163728

REGON: 222004546

KRS: 0000490100

stowarzyszenie@musiceverywhere.pl

Statut Stowarzyszenia

Music Everwywhere

DAROWIZNY

Serdecznie zapraszamy do wspierania dzieł Stowarzyszenia poprzez dobrowolne darowizny, jakie można wpłacać na konto:

10 1140 2004 0000 3502 8080 9215

z tytułem: Darowizna na cele statutowe

fundusz wsparcia.png
Wsparcie ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page