top of page

ZARZĄD

Zarząd Chóru Music Everywhere jest tożsamy z Zarządem Stowarzyszenia Music Everywhere. Służy on zespołowi poprzez harmonizowanie pracy pięciu sekcji: administracyjnej, chóralnej, personalnej, finansowej i promocyjnej.

Portrety_ZMEVE_0020236_Magda_BW_EB_1x1_edited.png

MAGDALENA KONARSKA

Prezes

Portrety_ZMEVE_001IMG_1360__Maria_Szymańska_BW_EB_1x1_edited.png

MARIA

SZYMAŃSKA

Członek Zarządu

Portrety_ZMEVE_0010231_Ania_BW_EB_1x1_ed

ANNA BRAKONIECKA

Wiceprezes

Portrety_ZMEVE_0030238_Marta_BW_EB_1x1.png

MARTA MAJCHROWICZ

Członek Zarządu

Portrety_ZMEVE_Golab_BW_EB_1x1_edited_ed

MATEUSZ

GOŁĘBIEWSKI

Skarbnik

Portrety_ZMEVE_0040241_Tomasz_BW_EB_1x1.png

TOMASZ SKARŻYŃSKI

Członek Zarządu

ADMINISTRACYJNA

prowadzenie dokumentacji: protokołów, uchwał, list, regulaminów, wniosków, sprawozdań, deklaracji; zawieranie umów; formalna reprezentacja przed organami władzy publicznej, urzędami, instytucjami; prowadzenie terminarza oraz kalendarium

CHÓRALNA

prowadzenie cyfrowej i fizycznej biblioteki nutowej, pozyskiwanie partytur, przygotowanie MIDI;  ewidencja strojów, teczek i akcesoriów; logistyka – transport, aprowizacja, ubezpieczenia i in.)

PERSONALNA

prowadzenie dokumentacji związanej z chórzystami i kandydatami, frekwencją, rekrutacją, ankietami, wnioskami urlopowymi, dbanie o życie towarzyskie zespołu – urodziny, jubileusze, „chrzest” chóralny i in.”

FINANSOWA

rejestr składek, dofinansowania, kontakt z biurem rachunkowym, sporządzanie preliminarzy kosztów, budżetowanie, sporządzanie wniosków o dofinansowania, pozyskiwanie i kontakt ze sponsorami, działania związane z OPP

PROMOCYJNA

administracja www, FB, YT; przygotowywanie materiałów graficznych, multimedialnych, tekstów; kontakt z patronatami medialnymi i honorowymi; wspieranie akcji crowd-fundingowych, kontakt z partnerami i wykonawcami)

KOMISJA REWIZYJNA

Zarząd wspierany jest w swoich działaniach przez trójosobową Komisję Rewizyjną, sprawującą funkcję doradczą i kontrolną względem Zarządu. Kadencja Zarządu i Komisji trwa dwa lata.

PREZESI CHÓRU

Bartosz Julkowski

BARTOSZ JULKOWSKI

2010-2014

Łukasz Jaroń

ŁUKASZ JAROŃ

2016-2018

Hanna Lesner

HANNA LESNER

2014-2016

Kamil Tyburski

KAMIL TYBURSKI

2014-2016

Klod_twarz_3_edited.jpg

ZUZANNA ANDRZEJEWSKA

KLAUDIA BORKOWSKA

2018-2022

2022-2023

bottom of page