top of page
Chór Music Everywhere

Chór Music Everywhere to jeden z najmłodszych i najprężniej rozwijających się chórów w Trójmieście. Zespół powstał w październiku 2010 roku jako Chór Sceny Muzycznej Gdańsk, a od stycznia 2016 roku przyjął nazwę Chór Music Everywhere. W jego skład wchodzą studenci, uczniowie oraz młodzi ludzie czynni zawodowo, których połączyła pasja śpiewania.

Założycielem, dyrygentem oraz kierownikiem artystycznym zespołu jest Beata Śnieg, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, doktor sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury chóralnej.

Chór współpracuje z czołowymi polskimi artystami, biorąc udział w ogólnopolskich trasach koncertowych. Zapewnia oprawę muzyczną różnorakich wydarzeń na zaproszenia instytucji kultury i sztuki. Bierze udział w realizacji projektów telewizyjnych i radiowych.

Pasja, wytrwała praca, jak również poszukiwanie głębi muzyki przyniosły chórowi wiele osiągnięć oraz nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach i konkursach.

bottom of page