top of page
chorlogo.png

Music Everywhere to jeden z najprężniej rozwijających się chórów w Trójmieście. Zespół powstał w październiku 2010 roku jako Chór Sceny Muzycznej Gdańsk, a od stycznia 2016 roku przyjął nazwę Chór Music Everywhere. W jego skład wchodzą studenci, uczniowie oraz młodzi ludzie czynni zawodowo, których połączyła pasja śpiewania.

Oprócz realizacji autorskich projektów, zespół współpracuje z czołowymi polskimi artystami podczas ogólnopolskich tras koncertowych. Bierze udział w produkcjach telewizyjnych oraz wielkoformatowych wydarzeniach kulturalnych. Zapewnia oprawę muzyczną uroczystości na zaproszenia instytucji kultury i sztuki.

Chór koncertuje w kraju i za granicą, mając na swoim koncie ponad 50 nagród, zdobytych podczas krajowych i międzynarodowych festiwali. 

Założycielem, dyrygentem oraz kierownikiem artystycznym zespołu jest Beata Śnieg, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, doktor sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury chóralnej.

bottom of page